Legiotec zorgt dat u voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent legionellapreventie.

Legionellapreventie onder controle met legiotec

Er is een zeer strenge regelgeving van toepassing als het gaat om legionella. Dat komt onder andere door de manier van besmetting: via besmette waterdamp kan de legionellabacterie in uw longen komen. Dat maakt het bereik van de bacterie erg groot en zorgt ervoor dat er vaak veel mensen met de bacterie in aanraking komen, met alle gevolgen van dien. Om de mogelijkheid van besmetting met legionella zoveel mogelijk te voorkomen, is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht. Die wet schrijft eigenaren van collectieve watervoorzieningen voor wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie. Met bijna tien jaar ervaring op het gebied van legionellapreventie heeft Legiotec de kennis in huis om uiteenlopende beheersmaatregelen uit te voeren.

Ondersteuning bij taken uit het beheersplan

In uw beheersplan voor legionellapreventie staan een aantal specifieke taken die u periodiek dient uit te voeren en te registreren. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Heeft u bijvoorbeeld voor (geschikte) vervanging bij afwezigheid van de verantwoordelijke persoon tijdens een vakantieperiode (of een andere reden van afwezigheid)? Legiotec biedt de mogelijkheid om de uitvoering van beheerstaken van u over te nemen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld maandelijks temperaturen en de uitvoer van geplande spoelacties voor u uitvoeren. Dan is zowel de kwaliteit als de continuïteit van het beheer van uw (drink)waterinstallaties geborgd!

dit kan legiotec op het gebied van legionella voor u doen

1

Spuien & reiniging

Boilers dienen jaarlijks te worden gespuid om sedimentvorming te verwijderen en te voorkomen. Een gespecialiseerd bedrijf beschikt over de materialen om boilers te spuien. Legiotec heeft de kennis en ervaring om het spuien uit te voeren. Als na de controle blijkt dat er nog vervolgmaatregelen nodig zijn, zoals chemische reiniging of ontkalking van de boiler, dan kan Legiotec dit ook voor u uitvoeren.

2

Desinfectie

Bij thermische desinfectie worden de leidingen gespoeld met heet water om de bacteriën te doden. Chemische desinfectie wordt toegepast bij panden met meer dan 20 tappunten. Legiotec desinfecteert uw installatie met behulp van KIWA-ATA goedgekeurde producten. Na een chemische reiniging spoelen wij ieder tappunt afzonderlijk, zodat er geen chemische resten achterblijven. Na 48 uur nemen we een monster om te kijken of de reiniging effectief is geweest.

3

Monstername

Een legionellabesmetting wilt u voorkomen of tijdig ontdekken. Daarom is het belangrijk om periodiek watermonsters te nemen. Het aantal tappunten op uw locatie bepaalt hoeveel monsters we afnemen. Tijdens de laboratoriumanalyse onderzoeken we of het water legionellabacteriën bevat boven de norm van <100 kve/l. Bij een overschrijding informeren wij u direct over de risico’s en de acties die u moet nemen, bijvoorbeeld de melding naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wilt u direct een afspraak maken of meer informatie?

Neem dan contact op, we staan voor u klaar en helpen u graag.