Keerklepcontrole door Legiotec

keerklepcontrole door legiotec

Drinkwater moet voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen. Ongeacht de zorg die u besteedt aan de productie, de opslag en de distributie van drinkwater, tasten verschillende factoren de kwaliteit van het water in de binneninstallatie van de verbruiker aan. Onder bepaalde omstandigheden leveren die factoren min of meer ernstige risico’s voor de verbruiker op. De keerklep is een hulpmiddel om de kwaliteit van het drinkwater op de aftappunten te beveiligen. Een keerklep kan defect raken door slijtage of van aankorsting op de klep of de klepzitting. Daarom dient u onder andere een jaarlijkse keerklepcontrole uit te voeren, op de grond van de door de wet opgelegde zorgplicht bij collectieve waterinstallaties.

Werkzaamheden bij de keerklepcontrole

• de keerklep identificeren.
• bepalen of de keerklep op de goede plaats gemonteerd is.
• controleren of het type keerklep nog voldoet aan de huidige normering.
• eventuele voorzieningen aanbrengen om de keerklep te kunnen controleren.
• de controles uitvoeren conform de in de waterwerkbladen 1.4G geeiste methoden (zie voorwaarden)
• de keuringssticker bij de keerklep plaatsen.
• de rapportage opstellen t.b.v. het logboek.

Uiteraard kunnen wij de eventuele afgekeurde keerklep ook direct voor u vervangen.

Steekproefgewijs controleren

Waterwerkblad 1.4G gaat over de jaarlijks verplichte keerklepcontrole. Tot 01-02-2012 was het verplicht om alle keerkleppen in de installatie te controleren, maar het waterwerkblad 1.4G is inmiddels aangepast. Onder bepaalde omstandigheden mogen keerkleppen steeksproefgewijs gecontroleerd worden. Als uit de steekproef blijkt dat meer dan het toelaatbare aantal keerkleppen niet goed werkt, dan moeten wij alle aanwezige en controleerbare keerkleppen in de installatie controleren.

De voorwaarden:

– Wij kunnen de AQL–steekproefmethodiek toepassen als er in totaal meer dan 50 controleerbare keerkleppen in de drinkwaterinstallatie aanwezig zijn.
– De locatie van de keerkleppen staat op tekening en op het overzicht.
– Als in een drinkwaterinstallatie delen te onderscheiden zijn waar controleerbare keerkleppen op min of meer gelijke omstandigheden belast worden (bijvoorbeeld per etage met gelijke inrichting), wordt de AQL methode ook toegepast op zogenaamde deelpartijen. Een deelpartijgrootte moet tenminste 16 controleerbare keerkleppen omvatten.
– Op basis van de partijgrootte wordt volgens de tabel in WB 1.4G de steekproefgrootte bepaald en het daarbij behorende maximaal toelaatbaar aantal keerkleppen dat niet goed mag functioneren.

Wilt u direct een afspraak maken of meer informatie?

Neem dan contact op, we staan voor u klaar en helpen u graag.