Hallo👋🏻

Wij zijn Legiotec

Legiotec is een ervaren partner op het gebied van legionella, legionellabeheersing en keerklepcontroles.

Meer info Contact
Sinds 2010 zijn we landelijk actief op het gebied van

Specialistisch legionellaonderzoek en -beheersmaatregelen.

Kleine en ongevaarlijke hoeveelheden legionella kunnen onder de verkeerde omstandigheden snel ontwikkelen tot een legionellabesmetting. De legionellabacterie hecht zich aan de binnenwand van leidingen. Wanneer de installatie niet goed is aangelegd, de aanpassingen niet volgens de richtlijnen van Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) worden uitgevoerd of als de keerkleppen niet functioneren, kan de legionella snel groeien.

Meer info
Meer info

Bij legiotec zijn we goed in wat we doen

Onze gekwalificeerde medewerkers staan voor u klaar om de beste oplossing te ontwikkelen en te implementeren. Dit doen we efficiënt en snel zodat u zo min mogelijk ongemak van onze werkzaamheden ondervindt. De wettelijke eisen rondom legionellapreventie zijn veelomvattend en vaak specialistisch. Daarom nemen wij graag enkele diensten uit handen van gebouwenbeheerders en -eigenaren.

Wat wij voor u kunnen betekenen

– jaarlijkse keerklepcontrole volgens WB 1.4G
– monstername op legionella
– chemische/thermische reiniging drinkwaterinstallatie
– tappunten spoelen/temperaturen
– boilers/douchekoppen chemisch ontkalken
– brandhaspelverzegeling controleren

Voor de keerklepcontrole beschikt Legiotec over speciaal ontwikkelde apparatuur voor het toepassen van de overdruk- en vacuĂĽmmethode. Hierdoor kunnen wij de controle tegen een scherp tarief aanbieden. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u. 

Werken bij legiotec?

Bekijk dan de vacatures

Bekijk vacatures
Bekijk wat onze

Tevreden klanten over ons zeggen

De mannen van Legiotec werken nauwkeurig en communiceren duidelijk. Legiotec neemt voor ons de taken van het beheersplan op zich, waardoor wij nergens aan hoeven te denken.

Arnoud Wagemans

Wij werken al jaren samen met Legiotec en zijn uitermate tevreden met hun manier van werken. Ze komen hun afspraken na en de tarieven zijn fair. Ik kan jullie zeker aanbevelen.

Vincent Veensma

Dankzij adequaat handelen van Legiotec zijn onze leidingen weer volledig schoon. Legiotec is eerlijk en open over werkzaamheden en maatregelen. Prettige samenwerking die hopelijk nog lang voortduurt.

Dick Molenaar

Legionellapreventie onder controle met legiotec

Rondom legionella is een zeer strenge regelgeving van toepassing. Dat komt onder andere door de manier van besmetting: via besmette waterdamp kan de legionellabacterie in uw longen komen. Dat maakt het bereik van de bacterie erg groot en zorgt ervoor dat er vaak veel mensen met de bacterie in aanraking komen, met alle gevolgen van dien. Om de mogelijkheid van besmetting met legionella zoveel mogelijk te voorkomen, is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht. Die wet schrijft eigenaren van collectieve watervoorzieningen voor wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie. Met bijna tien jaar ervaring op het gebied van legionellapreventie heeft Legiotec de kennis in huis om uiteenlopende beheersmaatregelen uit te voeren.

Ondersteuning bij taken uit het beheersplan

In uw beheersplan voor legionellapreventie staan een aantal specifieke taken die u periodiek dient uit te voeren en te registreren. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Heeft u bijvoorbeeld voor (geschikte) vervanging bij afwezigheid van de verantwoordelijke persoon tijdens een vakantieperiode (of een andere reden van afwezigheid)? Legiotec biedt de mogelijkheid om de uitvoering van beheerstaken van u over te nemen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld maandelijks temperaturen en de uitvoer van geplande spoelacties voor u uitvoeren. Dan is zowel de kwaliteit als de continuĂŻteit van het beheer van uw (drink)waterinstallaties geborgd!

Dit kan Legiotec op het gebied van legionella voor u doen

01.

Spuien en reiniging

Boilers dienen jaarlijks te worden gespuid om sedimentvorming te verwijderen en te voorkomen. Een gespecialiseerd bedrijf beschikt over de materialen om boilers te spuien. Legiotec heeft de kennis en ervaring om het spuien uit te voeren. Als na de controle blijkt dat er nog vervolgmaatregelen nodig zijn, zoals chemische reiniging of ontkalking van de boiler, dan kan Legiotec dit ook voor u uitvoeren.

02.

Desinfectie

Bij thermische desinfectie worden de leidingen gespoeld met heet water om de bacteriën te doden. Chemische desinfectie wordt toegepast bij panden met meer dan 20 tappunten. Legiotec desinfecteert uw installatie met behulp van KIWA-ATA goedgekeurde producten. Na een chemische reiniging spoelen wij ieder tappunt afzonderlijk, zodat er geen chemische resten achterblijven. Na 48 uur nemen we een monster om te kijken of de reiniging effectief is geweest.

03.

Monstername

Een legionellabesmetting wilt u voorkomen of tijdig ontdekken. Daarom is het belangrijk om periodiek watermonsters te nemen. Het aantal tappunten op uw locatie bepaalt hoeveel monsters we afnemen. Tijdens de laboratoriumanalyse onderzoeken we of het water legionellabacteriën bevat boven de norm van <100 kve/l. Bij een overschrijding informeren wij u direct over de risico’s en de acties die u moet nemen, bijvoorbeeld de melding naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Keerklepcontrole door legiotec

Drinkwater moet voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen. Ongeacht de zorg die u besteedt aan de productie, de opslag en de distributie van drinkwater, tasten verschillende factoren de kwaliteit van het water in de binneninstallatie van de verbruiker aan. Onder bepaalde omstandigheden leveren die factoren min of meer ernstige risico’s voor de verbruiker op. De keerklep is een hulpmiddel om de kwaliteit van het drinkwater op de aftappunten te beveiligen. Een keerklep kan defect raken door slijtage of van aankorsting op de klep of de klepzitting. Daarom dient u onder andere een jaarlijkse keerklepcontrole uit te voeren, op de grond van de door de wet opgelegde zorgplicht bij collectieve waterinstallaties.

Werkzaamheden bij de keerklepcontrole

• de keerklep identificeren.
• bepalen of de keerklep op de goede plaats gemonteerd is.
• controleren of het type keerklep nog voldoet aan de huidige normering.
• eventuele voorzieningen aanbrengen om de keerklep te kunnen controleren.
• de controles uitvoeren conform de in de waterwerkbladen 1.4G geeiste methoden (zie voorwaarden)
• Een keuringssticker bij de keerklep plaatsen.
• de rapportage opstellen t.b.v. het logboek.

Uiteraard kunnen wij de eventuele afgekeurde keerklep ook direct voor u vervangen.

Steekproefgewijs controleren

Waterwerkblad 1.4G gaat over de jaarlijks verplichte keerklepcontrole. Tot 01-02-2012 was het verplicht om alle keerkleppen in de installatie te controleren, maar het waterwerkblad 1.4G is inmiddels aangepast. Onder bepaalde omstandigheden mogen keerkleppen steeksproefgewijs gecontroleerd worden. Als uit de steekproef blijkt dat meer dan het toelaatbare aantal keerkleppen niet goed werkt, dan moeten wij alle aanwezige en controleerbare keerkleppen in de installatie controleren.

– Wij kunnen de AQL–steekproefmethodiek toepassen als er in totaal meer dan 50 controleerbare keerkleppen in de drinkwaterinstallatie aanwezig zijn.
– De locatie van de keerkleppen staat op tekening en op het overzicht.
– Als in een drinkwaterinstallatie delen te onderscheiden zijn waar controleerbare keerkleppen op min of meer gelijke omstandigheden belast worden (bijvoorbeeld per etage met gelijke inrichting), wordt de AQL methode ook toegepast op zogenaamde deelpartijen. Een deelpartijgrootte moet tenminste 16 controleerbare keerkleppen omvatten.
– Op basis van de partijgrootte wordt volgens de tabel in WB 1.4G de steekproefgrootte bepaald en het daarbij behorende maximaal toelaatbaar aantal keerkleppen dat niet goed mag functioneren.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neem dan contact op met Legiotec.nl. We werken door heel Nederland en komen met alle plezier ook jouw luchtcontroles uitvoeren